Cirugia Oral

La cirurgia oral és l’especialitat més antiga de l’odontologia. Es dedica al diagnòstic i tractament de les malalties, traumatismes i defectes de les peces dentals, dels maxil·lars i dels teixits tous adjacents que requereixin intervenció quirúrgica.

Intervencions més freqüents

Extraccions dentàries complexes

Aquestes cirurgies poden presentar-se en pacients que pateixen malalties sistèmiques importants, que han rebut adioteràpia recentment o que ateixen trastorns de la coagulació i amb peces dentàries destruïdes, etc.

Extracció de cordals (queixals del seny)

Aquest tipus d’extracció es realitza per:

  • Falta d’espai en la mandíbula per a la seva correcta erupció.
  • Orientació anòmala, que pot produir danys en les peces veïnes o apinyaments dentaris.
  • Problemes d’inflamació en la geniva per una erupció incompleta, que pot generar una infecció crònica en la geniva circumdant

Cirurgia del fre

En cas de que provoquin patologies de la parla, malposicions dentals o dificultat per a la correcta posició de les dents. Aquestes cirurgies són senzilles i
amb anestèsia local, solucionant problemes que podrien tenir una major transcendència en l’edat adulta.

Extracció de quistos i tumors benignes

Són força freqüents i presenten una etiologia molt diversa, per infeccions latents en dents en mal estat o per dents retinguts a l’os o d’estructures embrionàries.

Cirurgia preprotèsica

Són intervencions que es realitzen prèviament a la col·locació d’una pròtesis, consisteix en la preparació de la geniva i de l’os per a facilitar una correcta adaptació de la pròtesis.