ESTÈTICA GINGIVAL

És l’especialitat de l’odontologia que engloba: la prevenció, diagnòstic i tractament de les malalties dels teixits que envolten i subjecten les dents (geniva, ciment dentari o arrel, lligament periodontal, os alveolar) i als implants.

Intervencions més freqüents

Com succeeix?

Les malalties del periodonci són produïdes per bactèries de presència normal a la boca, que hem d’eliminar per a evitar la seva introducció a les genives i al periodonci, si succeeix provoca la destrucció de l’os de forma indolora ocasionant la pèrdua de les dents si no és tractada a temps. Auestes malalties en els períodes inicials es poden parar i controlar, però poden agreujar-se a causa del tabac, l’estrès, la diabetis, l’embaràs i alguns fàrmacs.

Alguns síntomes que poden presentar-se

  • Genives envermellides i sagnants.
  • Halitosi i mal gust de boca.
  • Sensibilitat al fred.
  • Sensació de dents llargues.
  • Mobilitat dental.

Periodonci sà

Geniva rosada i consistència ferma i elàstica.

Gingivitis

Inflamació de les genives i sagnat, no hi ha deteriorament del suport ossi.

Periodontitis inicial

Inflamació dels lligaments periodontals, pèrdua de l’os, no hi ha mobilitat dental.

Periodontitis moderada

Pèrdua del 30% al 50% del suport ossi, lleugera mobilitat de les peces dentals.

Periodontitis inicial

Inflamació dels lligaments periodontals, pèrdua de l’os, no hi ha mobilitat dental.

Tractament

Un tractament periodontal va des de la correcció de la tècnica de higiene per al control de la placa bacteriana, fins a l’eliminació dels factors desencadenants de la mateixa (càlculs dentaris o carrall i bosses periodontals); mitjançant neteges periodontals manuals o mecàniques i irrigacions bucals.