IMPLANTOLOGIA

Una de les tècniques més conegudes en els tractaments dentals és l’Implant Dental, és una solució natural, estètica i segura.

Cada pacient ha de sotmetre’s a un diagnòstic clínic i radiològic exhaustiu, amb proves diagnòstiques si fos necessari, s’hauria de tenir en compte el seu estat de salut general a més d’una bona qualitat i quantitat òssia.

Els implants són substituts artificials de les arrels naturals de les dents, són petites fixacions de titani, material biocompatible i que té capacitat per a osteo-integrar-se, aquesta tècnica requereix d’una petita cirurgia i com a tal ha d’estar avalada per uns criteris clínics d’higiene, esterilitat i seguretat.

Que podem aconseguir

Gràcies a aquesta fixació de titani

  • Substitució d’una sola dent.
  • Substitució de vàries peces dentals amb corones o un pont fixe adaptat a dos o més implants.
  • Substitució de totes les peces dentals: es pot triar entre un pont fixe adaptat a varis implants o unes pròtesis desmuntables ajustades mitjançant dispositius d’ancoratge a implants dentals.
 

Sobre l’implant col·loquem la pròtesis (poden ser de zirconi, metall, ceràmic etc..). 

Mitjançant un pilar (connexió entre l’implant i la pròtesis), assegurem un perfecte ajust amb la corona de ceràmica (porció visible de la pròtesi), pont o pròtesis completa, retornant així la funció masticatòria i estètica.

Els implants són tan reals com una dent: fiables, duradors, estètics i funcionals.

Preguntes freqüents

Hi ha risc de rebuig?

Els implants són de titani i no existeix rebuig a aquest metall, en cas de que no es fixi l’os es pot substituir per un altre sense ocasionar cap problema.

La taxa d’èxit dels implants és d’un 98-99%.

Quant de temps es tarda en posar la dent?

Des de la col·locació de l’implant, el període varia per a col·locar la peça de dos mesos a fins i tot el mateix dia, si la qualitat de l’os ho permet.

I si no hi ha os suficient?

Avui dia utilitzem de manera rutinària tècniques de cirurgia reconstructiva amb biomaterials, que ens permeten reconstruir l’os sense haver de prendre empelts del pacient, amb la reducció de les molèsties postoperatòries que això implica.

Quant duren els implants?

Seguint les cures i revisions periòdiques del dentista, la durabilitat dels implants és la mateixa que la de
les seves dents naturals, poden superar els 20 anys.

Per què aconsellem implants

Motius conservadors: Preserven les dents veïnes sanes al tornar a posar l’arrel d’una dent perduda amb un implant, així evitem desgastar (tallar) les dents adjacents sanes, a més, en casos en els que les dents veïnes tinguin cert grau de pèrdua de l’ós, no sobrecarreguem aquestes dents ni
condicionem la pròtesis al pronòstic de les dents.

Motius estètics: Preservant l’estructura facial, la falta de dents provoca pèrdua de l’ós, per aquest motiu, la seva presència ajuda a mantenir un aspecte jove.

Motius funcionals: Pèrdua d’una o més dents, permeten menjar tot el que vulguin. Dents amb molta mobilitat o infeccions freqüents a les genives: Es tracta de dents amb mal pronòstic que no responen als tractaments conservadors.

Motius de seguretat: Evitar les pròtesis removibles (de posar i treure), ja siguin parcials o totals, jaque aquestes pròtesis produeixen danys a les dents de suport. Per a substituir pròtesis fixes en

Quants implants necessito?

En sectors posteriors (molares) normalment el número d’implants serà el mateix que el de peces perdudes. En sectors anteriors (premolars, canins i incisius) podem substituir fins a quatre dents amb dos implants. 

Així, en casos de pèrdua de totes les dents, podem rehabilitar totes les dents amb 6 implants a la mandíbula i amb 8 implants al maxil·lar superior.